23a ngõ 158 Ngọc hà, Ba Đình, Hà nội • 0000000000

NHÀ HÀNG


Khai trương nhà hàng

7/7 ngày

10:00-14:00 | 16:00-22:00

Lịch giao hàng

Thứ hai

10:30-13:30 | 16:30-21:30

Thứ ba

10:30-13:30 | 16:30-21:30

Thứ tư

10:30-13:30 | 16:30-21:30

Thứ năm

10:30-13:30 | 16:30-21:30

Thứ sáu

10:30-13:30 | 16:30-21:30

Thứ bảy

10:30-13:30 | 16:30-21:30

Chủ nhật

10:30-13:30 | 16:30-21:30

Khu vực giao hàng

Hà Nội - Đống Đa

Hà Nội - Ba Đình

Hà Nội - Hoàn Kiếm

Hà Nội - Tây Hồ

ĐƠN HÀNG CỦA BẠN

Tổng
Phí giao hàng

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN