150 Nguyễn Khuyến, P. Văn Miếu, Đống đa, Hà nội • +84989187589

NHÀ HÀNG


Khai trương nhà hàng

7/7 ngày

07:00-22:00

Lịch giao hàng

Thứ hai

08:00-11:00 | 14:30-20:00

Thứ ba

08:00-11:00 | 14:30-20:00

Thứ tư

08:00-11:00 | 14:30-20:00

Thứ năm

08:00-11:00 | 14:30-20:00

Thứ sáu

08:00-11:00 | 14:30-20:00

Thứ bảy

08:00-11:00 | 14:30-20:00

Chủ nhật

08:00-11:00 | 14:30-20:00

Khu vực giao hàng

Hà Nội - Đống Đa

Hà Nội - Ba Đình

Hà Nội - Hoàn Kiếm

ĐƠN HÀNG CỦA BẠN

Tổng
Phí giao hàng

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN